• Kategorie
  • Szukaj
  • Wzorce i sprawdziany

Wzorce i sprawdziany dają możliwość porównania różnych elementów do kształtów, linii, kątów czy wymiarów, które obowiązują. Wszystkie wzorce są wykonane zgodnie z normami DIN (Deutsches Institut für Normung – dotyczą jakości wykonywanych produktów, ich wytrzymałości oraz zastosowania) i umożliwiają dokładny pomiar, kalibrację czy kontrolę.

Natomiast sprawdziany służą szybkiemu sprawdzaniu czy określony element spełnia założone wymiary. Podstawą w tej kategorii są  wzorce warsztatowe, których używa się głownie do kalibracji lub też zerowania przyrządów pomiarowych. Sprawdziany Warsztatowe pozwalają na sprawne sprawdzenie konkretnego kształtu, szczeliny, wartości czy średnicy. Liniały warsztatowe pozwalają na kontrolę płaskości i liniowości. Kategorię uzupełniają kątowniki warsztatowe umożliwiające na kontrolę kąta prostego. W przypadku liniałów i kątowników największą dokładnością charakteryzują się ich wersje ostrzowe.