• Kategorie
 • Szukaj
 • Laser Rotacyjny: Doskonała Precyzja w Pomiarach Poziomu.

Lasery rotacyjne to przyrząd, który jest często stosowany na placu budowy. Jest on w pewien sposób niwelatorem. Przyrząd ten zostaje uznawanym za przełom w technice laserowej. Sprawdź ofertę narzędzi w sklepie Narzędzia Krab.

Warto wiedzieć, że źródłem światła w laserze obrotowym jest laser półprzewodnikowy. Ma on niewielkie wymiary, jest niezawodny oraz wyróżnia się prostotą działania. Światło lasera wyróżnia się spójnością, a jego wiązka jest mało rozbieżna i spolaryzowana, dzięki czemu może osiągać linię o niezbyt dużej szerokości emisyjnej.

Należy wiedzieć, że dzięki stosowaniu lasera rotacyjnego można z powodzeniem usprawnić większość czynności pomiarowych na placu budowy. Laser rotacyjny może przydać się także na zewnątrz. Aby mierzyć w dużych odległościach od lasera wystarczy zaopatrzyć się w odbiornik laserowy zamocowany na specjalnej łacie laserowej. Tego rodzaju przyrząd odbiera sygnały z lasera i za pomocą odpowiednich sygnałów informuje pomiarowego o tym, czy wyznaczana wysokość jest poprawna.

Limit Laser rotacyjny Limt 1210HV 178650800 Laser rotacyjny z promieniem widzialnym. Szczególnie nadaje się do pracy w pomieszczeniach. Klasa szczelności IP54. Aut...
Limit Okulary laserowe do lasera czerwonego 178630307 Czerwone okulary laserowe. Polepszają widzialność promienia laserowego.
Limit Tarcza docelowa do lasera rotacyjnego Limit 277461000 Tarcza docelowa. Polepszają widzialność promienia laserowego. Z magnesem, otworem do zawieszania i podpórką.
Limit Zapas. zacisk moc. detektora laserowego 178650503 Odbiornik/detektor, zacisk i zdalne sterowanie do lasera rotacyjnego 1210HV i 1300H Limit.
Limit Zapasowa ładowarka do Limit 1210 198640203 Akcesoria do lasera rotacyjnego 1210HV i 1300H Limit.
Limit Zapasowe zdalne sterowanie do Limit 1210 198640302 Odbiornik/detektor, zacisk i zdalne sterowanie do lasera rotacyjnego 1210HV i 1300H Limit.
Limit Zapasowy detektor laserowy Limit 1200/1210/1300 178650305 Odbiornik/detektor, zacisk i zdalne sterowanie do lasera rotacyjnego 1210HV i 1300H Limit.
Limit Zapasowy pakiet akumulatorowy do Limit 1210 198640104 Akcesoria do lasera rotacyjnego 1210HV i 1300H Limit.

Jak działa laser rotacyjny 

Laser rotacyjny to narzędzie pomiarowe wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie i pracach geodezyjnych do precyzyjnego ustalania poziomu lub kąta. Oto ogólna zasada działania laserów rotacyjnych:

 1. Wytwarzanie Promienia Laserowego: Urządzenie generuje promień laserowy, który jest widoczny jako czerwona linia na powierzchni docelowej.

 2. Obroty Lasera: Laser rotacyjny jest zamontowany na obrotowej głowicy, dzięki czemu może obracać się wokół własnej osi. Obracający się laser generuje pełen okrążenia promienia laserowego wokół pomieszczenia lub terenu roboczego.

 3. Ustalanie Poziomu: Laser rotacyjny może być ustawiony na konkretną wysokość lub kąt, co umożliwia ustalenie poziomu powierzchni lub kierunku linii laserowej.

 4. Odbijanie Lub Detekcja Laserowego Promienia: Na powierzchni docelowej, na której chcemy ustalić poziom, można użyć odbijającego celu laserowego lub detektora laserowego. Odbijający cel może być zamocowany na statywie lub ścianie, a detektor jest przenoszony wokół obszaru roboczego.

 5. Dokładne Pomiary: W przypadku detektora, kiedy promień laserowy trafia w detektor, wydaje sygnał dźwiękowy lub wizualny, informując operatora, że promień laserowy jest widoczny. Operator reguluje wysokość lub poziom do momentu, gdy detektor sygnalizuje, że promień jest na właściwej wysokości lub kącie.

Laser rotacyjny jest wykorzystywany do precyzyjnego określania poziomu fundamentów, płaszczyzn ścian, czy układania płytek podłogowych. Dzięki swojej zdolności do obracania się, jest efektywnym narzędziem do pracy na obszarze o większym zakresie niż pojedynczy punkt laserowy.

Laser rotacyjny przykłady zastosowania

Laser rotacyjny znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, zwłaszcza tam, gdzie precyzja pomiarów poziomu jest kluczowa. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zastosowań laserów rotacyjnych:

 1. Budownictwo: Laser rotacyjny jest często używany na placach budowy do ustawiania poziomu fundamentów, ścian, sufitów czy okien. Pomaga w precyzyjnym określaniu wysokości i równości różnych elementów konstrukcyjnych.
 2. Prace Wykończeniowe: W branży wykończeniowej, takiej jak układanie płytek, malowanie czy montaż sufitów podwieszanych, laser rotacyjny jest używany do utrzymania jednolitego poziomu i kąta.
 3. Prace Geodezyjne: Laser rotacyjny jest wykorzystywany w pracach geodezyjnych do pomiarów terenowych, określania nachyleń terenu czy precyzyjnego ustawiania punktów referencyjnych.
 4. Rolnictwo: W rolnictwie, zwłaszcza przy pracach z maszynami rolniczymi, laser rotacyjny może pomagać w ustawianiu równych rzędów roślin czy przy pracach z systemami nawadniania.
 5. Instalacje Elektryczne i Hydrauliczne: Podczas instalacji systemów elektrycznych i hydraulicznych, laser rotacyjny może być używany do precyzyjnego ustawiania rur, kabli czy innych elementów instalacji.
 6. Prace Ziemne: W budownictwie drogowym czy przy pracach ziemnych, laser rotacyjny jest wykorzystywany do ustawiania poziomu terenu, np. przy kopaniu rowów czy układaniu kanalizacji.
 7. Architektura Krajobrazu: W projektach architektury krajobrazu, laser rotacyjny jest stosowany do precyzyjnego określania wysokości terenu, układania alejek czy realizacji innych elementów ogrodowych.
W każdym z tych zastosowań, laser rotacyjny pomaga w osiągnięciu dokładnych i jednolitych pomiarów poziomu, co przekłada się na jakość i efektywność prac.